Jučys Pranas, grafikas, lietuviškosios 16 divizijos karininkas.

Gimė 1913 10 04 Alantoje. 1953 metais baigė Vilniaus Valstybinį Dailės institutą. Jį baigęs dirbo VGI grafikos katedros vyr. moksliniu bendradarbiu, vėliau vedėju. Pirmasis jo darbų ciklas „1863 m. sukilimas”. Lino graviūrų cikle iš kaimo, perteikė tikrojo žemės šeimininko vaizdą, atskleidė jo nuotaiką.

Yra sukūręs rašytojų A. Vienuolio, M. Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos, E. Mieželaičio, K. Kubilinsko, K. Kielos portretus. Sudarė jūreivystės terminų žodyną, rengė populiarią knygelę vaikams „Gero vėjo, kapitone”. Rinko pasakas apie jūrą, žuvis, keliones. Parašė pjesę vaikams „Kiškių virtuvėlė”,  paruošė mokomąjį vadovėlį  „Labai noriu slidinėti”, iš lenkų kalbos išvertė V. Litvickio „Pasikalbėjimus apie elgesį”. Kūrė eiliuotus apmąstymus „Kodėl?”. Sukūrė  plakatų, ekslibrisų, ofortų. Paskelbė straipsnių.
Mirė 1985 05 20 Vilniuje.

Verified by MonsterInsights