2013 metų projektai

Tarmės – gyvoji kalbos versmė

Šiemet, Tarmių metais, Molėtų viešoji biblioteka vykdo projektą „Tarmės – gyvoji kalbos versmė”, kurio pagrindinis tikslas – sudominti rajono bendruomenę tarmėmis, daugiau dėmesio skiriant aukštaičių tarmei.

Projekte dalyvaujantys senjorai birželio mėnesį nutarė vykti į Anykščius ir pabendrauti su anykštėnais tarmiškai ir pajausti aukštaičių tarmės šnektų panašumus ir skirtumus. Susitikimas vyko Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje – naujose, moderniose patalpose. Maloniai visus sutiko bibliotekos kolektyvas ir šio krašto senjorai. Vyko šiltas bendravimas, pasidalinimas patirtimi, kalbant savo tarme. Molėtiškė senjorė Olė Kimbartienė specialiai šiam susitikimui tarmiškai sukūrė eilėraštį. Pabendravę, palyginę savo tarmę su anykštėnų, senjorai patraukė Anykščių lankytinų vietų link: aplankė Antano Žukausko – Vienuolio memorialinį muziejų, Antano Baranausko klėtelę, Bronės Buivydaitės (Tyrų dukters) namą – muziejų, Šv. Mato bažnyčią ir šalia bažnyčios veikiantį Angelų muziejų. Tai kol kas vienintelis Lietuvoje Angelų muziejus, kuriam savo sukauptą angelų kolekciją padovanojo kultūrininkė Beatričė Kleizaitė – Vasaris. Kelionė tęsėsi Arklio muziejaus link, kur senjorai dalyvavo edukacinėje ,,Duonos kepimo” programoje. Kaimiškoje sodyboje patys gamino ir stebėjo, kaip daroma ir kepama duona, po to ragavo pačių pasigamintos šviežios duonos ir kaimiškų vaišių. Namo grįžo kupini įspūdžių, su puikia nuotaika ir pasižadėję šiais Tarmių metais ne tik kuo daugiau kalbėti sava tarme, bet ir raginti tą daryti savo gimines, pažįstamus, ypač vaikus ir vaikaičius.

Už išvyką senjorai ir bibliotekininkai dėkingi rėmėjams: Kultūros ministerijai ir Molėtų rajono savivaldybės administracijai.

Kūrybinio jaunimo sambūris

1999 metais prasidėjęs projektas, skirtas Molėtų krašto jaunimo kūrybiniams bandymams ir įgūdžiams skatinti, tapo savotiška kasmetine kūrybos akademija. Pirmieji projekto vykdymo metai buvo ieškojimų metai. Vėliau įgyta organizacinė patirtis ir kūrybiniai įgūdžiai leido pasiekti gražių rezultatų: organizuota 12 kūrybinių jaunimo stovyklų, iš jų 5 įvyko užsienyje: Estijoje, Venspilyje (Latvijoje), Seinuose ir Krokuvoje (Lenkijoje), Slonime (Baltarusijoje) išleista trylika kūrybos almanachų, kuriuose sudėtos Utenos regiono (Lietuva) ir kitose šalyse gyvenančių jaunų žmonių mintys ir jausmai, svajonės ir viltys.

Kaip parodė 14 metų projekto vykdymo patirtis, tarp jaunimo yra daug kūrybingų žmonių, kurie nuolat ieško savęs įprasminimo būdų ir naujų saviraiškos formų, nori bendrauti ir mokytis.

Šių metų projekto savitumas tas, kad jauni kūrybingi molėtiškiai susipažins ne tik su rajono literatūriniu paveldu, bet ir vyks į Ungheni rajoną (Moldova), kur susitiks su vietos kuriančiu jaunimu, dalyvaus kūrybiniame dialoge, bendraus su lietuviais, gyvenančiais Kišiniove, pristatys savo literatūrinį paveldą, dalinsis kūrybine patirtimi. (Kūrybinis jaunimas Moldovoje)

Taip pat jauni kūrybingi žmonės dalyvaus “Kūrybiniuose pokalbiuose”, kur skaitydami, vertindami ir analizuodami Lietuvos ir Molėtų krašto žodžio meistrų kūrybą, įgis žinių ir kūrybinės patirties.

Savo kūrybą publikuos jaunimo kūrybos almanache, pratęs savo krašto literatūrines tradicijas, skleis dvasinio tobulėjimo idėjas.

Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Molėtų rajono savivaldybė.