Giedraitis Mykolas Jonas Henrikas, aeronautikos inžinierius, istorikas

Gimė 1929 01 25, Lobzove prie Derečino (Baltarusijoje). Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. 1940 m. iš Baltarusijos buvo ištremtas į Vakarų Sibirą. 1942 metais evakavosi į Iraną, iš ten persikėlė gyventi į Didžiąją Britaniją. 1951 m. Londono universitete baigė matematikos krypties aeronautiką.

1951–1965 m. dirbo Didžiosios Britanijos ir Tolimųjų Rytų aviacijos įmonėse, 1966–1977 m. – įvairių šalių vyriausybių konsultantas. 1967–1989 m. kelių pramonės bendrovių direktorius Anglijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.

Nuo jaunystės domėjosi istorijos mokslu. Gilinosi į Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istoriją bei sistemino medžiagą apie kunigaikščius Giedraičius. 1979 metais persikėlė į Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo koledžo nariu ir kaip nepriklausomas mokslininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, atsidėjo istorijos studijoms. Nuo 1989 metų Oksfordo universiteto humanitarinių mokslų garbės magistras.

Mykolas Giedraitis į Lietuvą pirmąkart atvyko 1989 metais. Čia finansiškai parėmė istorinių paminklų restauravimą ir archeologinius tyrinėjimus Giedraičių tėvonijoje, taip pat vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo Varniuose statybą. Už savo nuopelnus Lietuvai 1995 metais apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 2008 metais Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondus papildė per 1000 M. Giedraičio dovanotų leidinių. 2010 metais išleista Mykolo Giedraičio knyga, parašyta anglų kalba „Crater’s Edge”.  2013 metais ši knyga „Ant Kraterio krašto” išleista lietuvių kalba.

2003 metais Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui suteiktas Molėtų rajono Garbės piliečio vardas už jo nuolatinį dėmesį Lietuvai, buvusiai kunigaikščių Giedraičių giminės žemei – Videniškiams, Giedraičiams, už paramą atstatant Videniškių vienuolyną, remontuojant bažnyčią, tyrinėjant Baltadvario pilį.

Verified by MonsterInsights