Gaižauskas Jurgis, kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, kultūros ir meno veikėjas.

Jurgis Gaižauskas, kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, kultūros ir meno veikėjas.

Gimė 1922 10 25 Molėtų rajone, Karužalaukyje. Mokėsi skambinti fortepijonu, muzikos teorijos ir diriguoti pas Telšių katedros vargonininką Albiną Jasenauską. 1938-40 subūrė Telšių gimnazijos vyrų chorą ir jam vadovavo. 1939 mokėsi pas smuikininką Povilą Matiuką Šiauliuose. 1940-43 studijavo Kauno konservatorijoje. 1943 metais vokiečiams uždarius konsrvatoriją, studijas teko nutraukti. Muzikos mokėsi Vienoje. 1950 baigė Lietuvos konservatoriją J. Targonskio smuiko, o 1953 A. Račiūno kompozicijos klasę. 1953-93metais dėstė muzikos teoriją ir kompoziciją Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1993-97 Vilniaus konservatorijoje.

1957-77 J. Gaižauskas vadovavo Lietuvos radijo ir televizijos kaimo kapelai, 1965-90 metais kaimo kapelos „Galvė” vadovas. Daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1965 J. Gaižauskas – visų respublikinių dainų švenčių, taip pat liaudies kapelų švenčių „Grok,Jurgeli” organizatorius.

1969 kompozitoriui suteiktas nusipelnusio kultūros ir švietimo darbuotojo, 1974 nusipelnusio meno veikėjo garbės vardai. 1979 pelnė J. Švedo premiją, 1986 – Lietuvos valstybinę premiją, 1989 – trečiąją premiją Australijos lietuvių chorinės muzikos konkurse. 1994 metais kompozitorius apdovanotas IV laipsnio Gedimino ordinu.  2000 metais – Telšių miesto garbės pilietis. 2009 metais skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Nuo 1958 J. Gaižauskas – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Yra sukūręs per 500 instrumentinių ir per 600 vokalinių įvairių žanrų kūrinių: 3 operos, 3 operetes, 7 simfonijas, 3 uvertiūras, 9 siuitas, 2 simfonines poemas, 5 styginių kvartetus, 9 sonatas smuikui ir fortepijonui, 6 sonatas kitiems instrumentams ir kt. Ypač populiari opera vaikams „Buratinas”.

Mirė 2009 05 24, Vilniuje.

Verified by MonsterInsights