Kryžanauskas, Antanas, dramaturgas, memuaristas.

Gimė 1908 07 23 Kaniūkuose, Molėtų rajone. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1928 baigė ten pat mokytojų seminariją, mokytojavo Anykščiuose, nuo 1937 Skudutiškio (Molėtų r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1941 ištremtas ir nuteistas. Kalėjo Rešotų (Krasnojarsko kr.) lageryje, nuo 1951 gyveno tremtyje Pokrovkoje. Į Lietuvą grįžo 1959 metais, apsigyveno Kėdainiuose. Dirbo melioracijoje darbininku.

Prieš karą bendradarbiavo periodinėje spaudoje, sukūrė dramą  „Nebaigtas žygis „(1937 m.), kuri Lietuvos šaulių sąjungos konkurse premijuota; 1989 „Pergalės” žurnalas išspausdino vaizdingo žodžio atsiminimus apie sovietinius lagerius ir tremtį „Už ką?”, po mirties išleistus atskira knyga (1995).
Mirė 1992 06 18 Kėdainiuose, palaidotas Anykščiuose.

Verified by MonsterInsights