Minkevičius Antanas, mokslininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius.

Gimė 1900 05 30 Molėtų rajone, Girstaitiškio kaime. 1923-1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Matematikos-Gamtos fakultete. 1925 m. pradėjo dirbti Lietuvos universiteto Kauno botanikos sode, vadovavo Fitopatologijos laboratorijai. 1932 m. Ciuriche, Šveicarijoje apgynė daktaro disertaciją. Vytauto Didžiojo universitete 1937 m. apgynė habilitacinį darbą. 1939 m. jam suteiktas privatdocento, 1940 m. – docento pedagoginiai vardai. Nuo 1940 m. A. Minkevičius pradėjo dirbti Vilniaus universitete. Gamtos mokslų fakultete vadovavo Botanikos (1940-1944; 1952-1972 m.) ir Žemesniųjų augalų sistematikos (1944-1952) katedroms, 1940-1949 m. buvo Botanikos sodo kuratorius. 1944 m. jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Nuo 1972 m. Botanikos ir genetikos katedroje dirbo profesoriumi. Dėstė įvairias botanikos, fitopatologijos ir mikologijos disciplinas. 1994 m. gavo professor emeritus vardą.

Dirbdamas universitete, A. Minkevičius 1945-1950 m. buvo Lietuvos MA Biologijos instituto Botanikos sektoriaus vedėjas, 1950-1958 m. mokslinis bendradarbis, 1958-1961 m. Botanikos instituto Fitopatologijos sektoriaus vadovas. 1956 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. 1961-1963 m., kaip akademikas sekretorius, vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Gamtos mokslų skyriui.

Parašė šias knygas:

“Kai kurie parazitiniai grybai, surinkti Lietuvoje 1925 ir 1926 m.”.- 1927; “Šis tas apie Lietuvos samanas”.-1929; “Augalų vėžys”.- 1936; “Lietuvos rūdžių floros metmenys”.- 1937; “Lietuvos botanikai Alando salose”.- 1938; “Valgomieji ir nuodingieji grybai Kauno ir Kazlų-Rūdoj 1938 m.”.- 1939; “Vadovas Lietuvos augalams pažinti”.-1934 (kartu su kitais autoriais); “Svarbesniosios tabako ligos ir jo kenkėjai”.- 1943 (kartu su kitais autoriais); “Lietuvos grybai” T. 5 [Kn. ]1.- 1991; T.5 [Kn.] 2.- 1993; T.8 [Kn.] 2.- 1997; “Mano gyvenimo nuotrupos”.- 2003

Antanas Minkevičius apdovanotas Lietuvos valstybinėmis premijomis (1959 ir 1981 m.), suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas (1960 m.).

Mirė 1998 11 28. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Verified by MonsterInsights