Molėtų rajono literatūrinio žemėlapio pristatymas

Molėtų viešoji biblioteka visuomenei pristato naują paslaugą – interaktyvų Molėtų rajono literatūrinį žemėlapį, kuriame pateikiama informacija 16 Molėtų rajono objektų ir su jais susijusių krašto literatūros asmenybių.

Projektą, kurį remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba, lydi renginių ciklas – susitikimai su kraštiečiais, diskusijos, kūrybos vakarai, kūrybinės dirbtuvės bei kelionės literatūriniais keliais. Taip tęsiamas projekto fotografijų parodos, kurios autorė molėtiškė Akvilė Stančikaitė, eksponavimas.

Spalio 20 d. Suginčių bibliotekoje svečiavosi vienas iš interaktyvaus žemėlapio „Molėtų rajono literatūriniai tiltai” herojų – kraštietis poetas Vytautas Kaziela. Renginio pradžioje interaktyvaus žemėlapio „Molėtų rajono literatūriniai tiltai” sumanytoja ir Suginčių bibliotekoje eksponuojamos to paties pavadinimo fotografijų parodos autorė Akvilė Stančikaitė trumpai pristatė tiek žemėlapį, tiek parodą, skirdama daugiau dėmesio Suginčių krašto literatūros kūrėjams Juozapui Lideikiui ir Vytautui Kazielai. Pirmasis, kunigas pasakėtininkas pasižymėjo aktyvia veikla – mokė vaikus, rūpinosi knygų vertimu ir finansavo jų leidimą, rašė straipsnius, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. 1898 m. Suginčiuose miręs J. Lideikis palaidotas miestelio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios šventoriuje. Kunigo atminimą meną ant antkapio įrėžti žodžiai: „Vienas ryškesnių ano meto mūsų pasakėtininkų”. Šis kapas yra paskelbtas kultūros paminklu.

Antrasis Suginčių krašto kūrėjas – poetas Vytautas Kaziela. Augęs prie Virintų ežero, V. Kaziela kasdieną žingsniavo į Suginčių vidurinę mokyklą pro Liliškių dvaro senąsias kapines (Valančių k.). Šis objektas nuo 2002 m. yra valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė ir įamžintas interaktyviame žemėlapyje. Vytautui Kazielai, dalyvaujant renginyje, vyko šiltas ir nuoširdus pokalbis apie gyvenimą ir poeziją. Poetas skaitė naujausias eiles, kurios greitai suguls į naują poezijos knygą, pasakojo apie pomėgį fotografuoti ir keliauti. V. Kaziela dalinosi savo kaip redaktoriaus patirtimi ir Suginčių bibliotekai dovanojo jau 7-ojo almanacho „Atokios stotys”, kurio yra sumanytojas ir įgyvendintojas, egzempliorių. Almanacho „Atokios stotys” tikslas, kaip teigė poetas – suvienyti provincijoje gyvenančius bei kuriančius autorius ir tuo pačiu parodyti, kad gabių poetių gali būti bet kuriame Lietuvos kampelyje. Šių metų rinkinyje publikuojamos ir kraštietės Virginijos Žvarėlaitės eilės.

Renginių ciklą Viešojoje ir kaimo bibliotekose tęs –Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. dr. Rimvydas Laužikas, kuris spalio 27 d. Viešojoje bibliotekoje skaitys paskaitą „Kultūros paveldo komunikacija: iššūkiai ir galimybės”, o lapkričio 8 d. kraštietis rašytojas Alvydas Šlepikas susitiks su Giedraičių bendruomene.

Projekto partneris: Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras.

Nijolė Stančikienė