2018 metų projektai

Molėtų rajono literatūriniai tiltai

Projektas atgaivino literatūrinę Molėtų krašto istoriją ir nutiesė „gyvus“ literatūrinius tiltus tarp rajono bendruomenių, jų narius įtraukiant į kūrybinį procesą ir dialogą su kūrėjais bei kitų bendruomenių nariais.

Šis projektas vyko trimis lygmenimis:

  • buvo tęsiamas bendruomenių narių supažindinimas su literatūriniais Molėtų rajono objektais, vykdomos ekskursijos interaktyvaus literatūrinio žemėlapio, sukurto 2017 metais, maršrutais, kur kaimų bendruomenių nariai galėjo susipažinti su žemėlapyje pažymėtais ir nuotraukose įamžintais objektais, vietomis skirtingose rajono srityse, skatinant, vystant dialogą su kitais rajono bendruomenių centrais, dalinantis istorijomis apie literatūrinius objektus ir lydint kelionėse svečius iš kitų seniūnijų. Įvyko 9 edukacinės, pažintinės literatūrinės kelionės – Molėtų rajono Alantos, Giedraičių, Videniškių, Mindūnų, Suginčių, Inturkės, Joniškio, Verbiškių kaimuose bei Kaune.
  • vyko nauji kūrybiniai susitikimai, pažintys su krašto literatūros asmenybėmis ir jų darbais. Organizuoti 5 literatūriniai susitikimai, pokalbiai, vakarai Molėtuose ir jo rajone – Verbiškėse, Suginčiuose, Inturkėje, pasirūpinant kitų kaimų gyventojų galimybėmis dalyvauti renginiuose.
  • bendruomenių nariai, aplankę rajono literatūrinius objektus, savo patirtis, kilusias idėjas, objektų, su kuriais susipažino, interpretacijas galėjo įgyvendinti kaimo bendruomenėse vykstančiose kūrybinėse: tapybos tušu, akvarele, piešimo ant stiklo, keramikos, scenos menų (teatro) dirbtuvėse, kurias vedė, patirtimi dalinosi ir kūrybines idėjas atskleisti padėjo vietos menininkai, literatai, dailininkai, keramikai, režisieriai. Organizuotos 8 kūrybinės dirbtuvės.

Literatūriniai krašto objektai atgimė rajono gyventojų darbuose, jų interpretacijose ir visuomenei leido iš naujo susipažinti su krašto literatūros istorija. Projektą vainikavo Molėtų rajono bendruomenių narių, dalyvavusių projekto kūrybinėse dirbtuvėse, 3 darbų parodos viešojoje bibliotekoje. Po rajono kaimo bendruomenes keliavo kilnojamoji fotonuotraukų paroda „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“.

Projektą dalinai rėmė Kultūros taryba

 

 

 

 

 

Meno terapijos mokymų ciklas „Pažink save“

Meno terapijos mokymų ciklas Molėtų bibliotekoje tęsėsi spalio-gruodžio mėnesiais. Surengti šeši susitikimai, bendra mokymų trukmė – 25 akademinės valandos, juose dalyvavo 88 darbingo amžiaus molėtiškiai. Dalyvavo skirtingo išsilavinimo ir specialybių žmonės, užimantys įvairias pareigas, taip pat ir šiuo metu nedirbantys Molėtų rajono gyventojai.

Mokymų metu dalyviai įgijo emocinio intelekto suvokimo pagrindus, išmoko naujų refleksijos metodų, išbandė skirtingas meno terapijos kryptis – dailės (su psichologe, meno terapeute Elena Karpenko ir psichologe, dailės terapeute Irma Žemaitiene) bei garso terapiją (su psichoterapeute, meno terapeute Alicija Eiliakas), kūrybinį-terapinį rašymą (su rašytoju, filosofu Vidu Dusevičiumi) ir psichodramą (su psichodramos praktikėmis Kristina Dulinskiene ir Rūta Janulevičiene).

Teorinius pagrindus sustiprino VDU Psichologijos katedros docento dr. Visvaldo Legkausko seminaras apie emocinį intelektą. Mokymų dalyviams išduoti jų įgytas kompetencijas patvirtinantys pažymėjimai.

Projektą rėmė Molėtų rajono savivaldybė

Knygų koncertai

Spalį Molėtų bibliotekoje pradėtas skaitymo skatinimo renginių – Knygų koncertų – ciklas.

Knygų koncertas yra jaukus kamerinis renginys vykstantis bibliotekos Abonemente, tarp knygų. Bibliotekos svečiai jaunimo mėgstami muzikantai kalbasi su susirinkusiais apie knygas, kurios jiems padarė įtaką, ir šiek tiek pagroja akustiškai.

Knygų koncertų tikslas – skatinti pokalbį apie knygas ir skaitymo patirtį, kartu tyrinėti, kaip knygos, ypač perskaitytos ankstyvoje jaunystėje, formuoja kuriantį žmogų, atskleisti knygų ir malonumo, knygų ir džiaugsmo ryšį.

Organizuoti koncertus padeda bibliotekos savanoriai.

 

„Europos dieną švęskime kartu!”

Projektą remia Europos komisijos atstovybė Lietuvoje

Verified by MonsterInsights