Poetinio žodžio ir spalvų dermė

Iš kasdienybės šurmulio – į pabuvimą su meniniu žodžiu, su kuriančiais žmonėmis, gebančiais prabilti iškalbingais paveikslais, miniatiūromis, improvizacijomis.

Tokio pabuvimo gruodžio 12 dieną būta Inturkės bibliotekoje, sulaukus į svečius dailininko, mokytojo Zenono Steponavičiaus, dailininkės Audreolės Pivorės ir aktoriaus, poeto, tapytojo Rimvydo Kalvelio.

Su jais atkeliavo įspūdinga ir įvairi dailės darbų paroda: žvilgsnis į inturkiškių akiai pažįstamas bažnytėles, kurį atveria Zenono Steponavičiaus darbai, poetiški Audreolės Pivorės gamtos vaizdai, gražiai nuaustu nuotaikos kilimu žavintys, ir mįslingi, sodrūs Rimvydo Kalvelio paveikslai. Trys kuriantys žmonės, pajutę kūrybos džiaugsmą ir jį nešantys kitiems.

Tokia bendrystė džiugina ir skatina įsižiūrėti į individualumą. Audeolės sukurti haiku, gyvenimo išminties prisodrinti Rimvydo Kalvelio eiliuoti tekstai – netikėtai atrasta galimybė išsakyti ir įspūdį, ir pastebėjimą lyg papildo nutapytus darbus, parodo, kad nauji ieškojimai veda vis tolyn.

Džiaugiamės galimybe pamatyti, išgirsti, atidžiau pažvelgti ne tik į atvežtus paveikslus, išgirstas eiles, bet ir į kuriančio žmogaus giedrą žvilgsnį į pasaulį, tikint kiekvieno šalia esančio dvasios gelme. Juk ne vien tik duona žmogus sotus.

Bibliotekininkė Onutė

Inturkės biblioteka

Verified by MonsterInsights