Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Mindūnuose

Kovo 9 d. su pakilia nuotaika Mindūnų bendruomenės gyventojai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Nuskambėjus visiems kartu atliekamai Tautiškai giesmei, renginį pradėjo ir su švente pasveikino Genovaitė Marcinkėnienė ir Aleksandras Rimkevičius. Visi susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti posmų, skirtų Lietuvai.

Vėliau tradiciškai vyko viktorina „Mano gimtasis kraštas“, kurią paruošė gimnazijos istorijos mokytoja Genovaitė Marcinkėnienė.

Bibliotekininkė Stasė

Mindūnų biblioteka

Verified by MonsterInsights