Literatūriniai skaitymai ir knygos sutiktuvės

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną į viešosios bibliotekos Abonementą rinkosi visi norintys sustoti akimirką, atsiversti knygą ir vėl iš naujo nustebti, kokia galinga ir svarbi yra gimtoji kalba. O priežasčių tą padaryti buvo ne viena…

Pirmiausia Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) pasiūlė dalyvauti skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva skaito!“, kurios 2019 metų šūkis: Nudžiugink nors vieną knygą! Todėl molėtiškiai rinkosi draugėn, ketindami nudžiuginti ne vieną knygą ir ne vieną rankraštį.

Artėjant gegužės 7 dienai, viena iš molėtiškių kūrėjų Audreolė Pivorė ir rajono literatai kantriai laukė naujos Audreolės knygos. Buvo nutarta, kas bebūtų, ar Audreolė turės savo rankose naują knygą ar ne, organizuosime Audreolės skaitymus su draugais.

Džiugi naujiena – jau gegužės 3 dieną Audreolės ir knygų mugės lankytojų rankose buvo knyga „Atviras langas“. Tad džiugiai molėtiškiai literatai (Nijolė Navikienė, Laimutė Pacevičienė, Rimvydas Kalvelis, Rimutė Damušienė, Robertas Pikčiūnas) ir knygos mylėtojai rinkosi švęsti Audreolės Pivorės knygos sutiktuves: skaitė Audreolės ir savo kūrybą.

Tačiau literatūriniai skaitymai prasidėjo iškilių mūsų krašto literatūros kūrėjų Alfons Kavoliūno ir Benedikto Budrio eilių skaitymu. Ir neatsitiktinai. Prieš 90 metų gegužės 7 d. gimė kraštietis literatas, prozininkas Benediktas Budrys, o sausio 2 d. – literatas, poetas, visuomenininkas, ilgametis Molėtų literatų brolijos pirmininkas Alfonsas Kavoliūnas.

Dėkojame molėtiškiams suėjusiems draugėn, panorusiems išgirsti menišką žodį ir draugišką bičiulių žodį apie savo kūrybą, prisiminti savo buvusius kolegas literatus.

Nijolė Stančikienė

Verified by MonsterInsights