Birželio 14 d. Suginčių krašte

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena. Tą dieną 1941 metais prasidėjo masiniai Lietuvos gyventojų suėmimai ir ištrėmimai į tolimąjį Sibirą.

Tokio likimo neišvengė ir Suginčių krašto gyventojai. Jie iš pradžių buvo suvaryti į daubą Baruvkos kaime. Per naktį kareiviai su šunimis saugojo, o ryte
sunkvežimiais išvežė į Švenčionėlius, kur sukišo į gyvulinius vagonus ir tolyn nuo tėvynės.

Baruvkos kaimo dauboje 1990 ir 1993 metais buvo pastatyti kryžiai, simboliškai žymintys pirmąją Suginčių krašto žmonių tremties stotį. 2018 metais kryžius atnaujintas ir iš naujo 2019 metais pašventintas.

Šiai svarbiai datai paminėti bibliotekoje veikia knygų apie tremtį, žmonių išgyvenimus, foto albumų paroda.

Suginčių bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios. Po jų vyko kryžiaus šventinimas ir minėjimas Baruvkos kaime. Tylos minute pagerbėme tremtinius. Minėjimą pradėjo Nijolė Zabielskienė, giedojo bažnytinis choras, tremtinių dainas atliko Juozo Veršelio kapela.

Meras Saulius Jauneika prisiminė, kaip ši vieta atrodė anksčiau ir kiek daug padarė vietiniai gyventojai, kas pagamino pirmuosius kryžius, o dabar vieną iš tų trijų restauravo.

Seniūnė Nijolė Jauneikienė padėkojo Mariui Zabielskui už iniciatyvą, už Suginčių krašto viešinimą. Istorikė Anželika Laužikienė pažadėjo, kad su mokiniais pasistengs sužinoti pavardes ir likimus tų ,kurie buvo išvežti iš šios vietos. Vėliau prie kavos puodelio dar prisiminimais pasidalino Irina ir Elena, jos gimė tremtyje.

Bibliotekininkė Regina

Suginčių biblioteka

Verified by MonsterInsights