Alantos praeitis atsiskleidžia

Lapkričio 21d. Alantoje vyko popietė „Alantos praeitis“, skirta  Suaugusiųjų mokymosi savaitei. Jos metu lankėmės Mykolo Šeduikio muziejuje.

Mykolas Šeduikis buvo vienas iškiliausių Alantos žmonių. Jis daug metų Alantos vidurinėje mokykloje dėstė dailę ir muziką. M. Šeduikis grojo smuiku, fortepijonu, buvo subūręs styginį mokinių kvartetą, o laisvalaikiu tapė paveikslus.

Jo nutapytus paveikslus „Žalgirio mūšis“, „Autoportretas“, Vydūno portretas“ ir kitus apžiūrėjome muziejuje.

Taip pat muziejuje apžiūrėjome senovinius rakandus, senovinius  vadovėlius, parodas skirtas kraštiečiams Jonui Gaidžiui-Gaidamavičiui ir Petrui Tarasenkai.

Muziejuje matėme mokytojos Lidijos Pivorienės surinktą medžiagą — Alantos vidurinės mokyklos istoriją.

Po muziejų mus lydėjo ir viską pasakojo kraštotyrininkė Ina Žiogienė. Popietę organizavo Jūratė Sabaliauskienė.

Jūratė Sabaliauskienė

Alantos biblioteka

Verified by MonsterInsights