Vyžintaitė Sekmokienė Dalia, biomedicinos mokslų docentė, lietuvių maisto pramonės inžinierė technologė.

Gimė 1958 01 05 Molėtuose.  1980 metais  baigė Kauno technologijos universitetą, 1980–2004 dirbo Kauno technologijos universiteto Maisto institute. Nuo 2004 dėsto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje (iki 2011 Lietuvos Veterinarijos akademija); profesorė (2011). Asociacijos “Aqua est vita” Tarybos narė. Asociacijos “Šviesuva” Tarybos narė,  lektorė.

Mokslinio darbo pagrindinė kryptis – maisto kokybė ir sauga, visuomenės sveikata, Rytų medicina. 2007 – 2009 m.m KMU dėstė paskaitas pasirenkamame cikle „Tradicinės rytų medicinos pagrindai“.

Yra baigusi Kinų medicinos mokyklą Escuelo Neijing, kurios centras yra Ispanijoje. Mokslinių interesų kryptys: maisto sauga ir kokybė, biologiškai vertingų komponentų panaudojimas maisto produktų gamyboje (funkcionalusis maistas), kinų medicina bei ajurveda. Šiomis temomis skaito paskaitas, rašo įvairius straipsnius moksliniuose bei populiariuose žurnaluose.

Yra parašiusi virš 30 recenzuojamų ir virš 200 mokslo populiarinimo straipsnių maisto saugos,  mitybos, Rytų tradicinės medicinos temomis.

Paskelbė apie 50 mokslinių straipsnių. Šių mokamųjų knygų bendraautorė:

Maisto chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga [2001, Kaunas]. – 2001. – 168 p. – Lietuvos mokslas ir pramonė (mokslinė konferencija)

Maisto chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga [2002, Kaunas]. – 2002. – 112 p. – Lietuvos mokslas ir pramonė (mokslinė konferencija)

Funkcinis maistas ir jo komponentai. – 2003. – 54, [1] p.

Maisto chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga [2003, Kaunas]. – 2003. – 99, [1] p. – Lietuvos mokslas ir pramonė (mokslinė konferencija)

Maisto chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga [2004, Kaunas]. – 2004. – 125, [1] p. – Lietuvos mokslas ir pramonė (mokslinė konferencija)

Maisto chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga [2005, Kaunas]. – 2005. – 106, [1] p. – Lietuvos mokslas ir pramonė (mokslinė konferencija)

XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys. – 2005. – 366, [1] p. – Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Tarptautinės mokslinės konferencijos “Maisto mokslas: maisto saugos, kokybės, konkurencingumo problemos ir perspektyvos” pranešimų medžiaga. – 2006. – 64 p. – Maisto mokslas: maisto saugos, kokybės, konkurencingumo problemos ir perspektyvos (tarptautinė mokslinė konferencija) (; 2006)

Gyvulininkystės produktų, maisto žaliavų bei maisto sauga, kontrolė ir rizikos veiksniai : mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos veterinarijos akademijos 70-mečiui programa ir pranešimų medžiaga. – 2006. – 62 p. – Gyvulininkystės produktų, maisto žaliavų bei maisto sauga, kontrolė ir rizikos veiksniai (mokslinė konferencija) (; 2006)

Studentų žinių vertinimo klausimynas. – 2007. – 320 p.

Funkcionalusis maistas. – 2008. – 88 p. – Liutkevičius, Algirdas (1950-)

Šios knygos Dalia Sekmokienė viena iš sudarytojų:

Pieno ūkis. – [2009]. – 127 p.

Verified by MonsterInsights