Metų knygos rinkimai Verbiškių bibliotekoje

Verbiškių biblioteka dalyvaudama Skaitymo skatinimo programos skelbtuose konkursuose, turi galimybę rengti įvairias akcijas, projektus ir savo skaitytojus pamaloninti gražiais ir įdomiais renginiais : „Perduok žinutę apie knygą“, „Surask laiko knygai“, „Dovanoju — paskaityk“.


Kad užmegztas ryšys su skaitytoju nenutrūktų, visą laiką galvojame, iš kur gauti gerų knygų, rašome projektus, ieškome kitų būdų.

Aišku, nepraleidome progos ir parašėme paraišką Metų knygos rinkimų akcijos organizatoriams, prašydami skirti penkias knygas suaugusiems proza, iš kurių renkama Metų knyga.

Paraišką organizatoriai patenkino, o mums beliko pakviesti Verbiškių ir aplinkinių kaimų gyventojus į Metų knygos rinkimus, gerinant bendruomenės narių užimtumą, įtraukiant į įvairias veiklas.

Parengėme informacinį stendą, kuriame pateikėme informaciją apie knygų p enketuką, knygųautorius. Į reklaminę veiklą įtraukėme bibliotekos savanorius, apsilankėme pas vyresnio amžiaus skaitytojus namuose. Rengėme knygos populiarinimo akcijas, naujų knygų pristatymus, skatinome rinkti metų knygą balsuojant internete.

Plačiau susipažinti su knygų penketuko autoriais galėjome LRT laidose. Aktyviausi bibliotekos skaitytojai ir lankytojai dalyvavo knygų pristatymuose, aptarimuose ir už labiausiai patikusią knygą balsavo.

Knyga yra reikalinga kaip laisvalaikio praleidimo forma, žinių paieškos ir tobulėjimo išraiška. Kaip yra pasakęs poetas ir vertėjas Antanas Gailius, „Kompiuteris ir internetas padeda susirasti informacijos, bet juk knyga ne tik informacija. Skaitymas – tai dar daug kitų malonumų“.

Bibliotekininkė Živilė Ramanauskienė

Verbiškių biblioteka