Liaudies dainos vaikų lūpose

Liepos 9 d. Dubingių bibliotekoje vyko paskutinis užsiėmimas su Vaikų dienos centro vaikais.

Užsiėmimo metu apie liaudies dainas, jų atsiradimą, kaip ir kada jos dainuojamos vaikams papasakojo Renata Mažeikytė-Čeponienė.

Po trumpos įžangos visus sujungė bendra daina ir šokis. Ačiū Renatai ir pradinių klasių mokytojai Marytei Gudėnienei už lietuviškų tradicijų puoselėjimą.

Bibliotekininkė Vanda Vaikutienė

Dubingių biblioteka

Verified by MonsterInsights