Bibliotekoms paskirti akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ knygų komplektai

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ organizatoriai kvietė viešąsias ir mokyklų bibliotekas, norinčias organizuoti renginius, kuriuose būtų pristatomos akcijos knygos, teikti paraiškas šioms knygoms laimėti.

Šiais knygų rinkimais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą, patrauklų užsiėmimą.

Paraiškų vertinimo komisija įvertino pateiktas paraiškas ir sudarė sąrašą bibliotekų, kurioms paskirti knygų komplektai:


Poezijos kategorijos knygų komplektas paskirtas:

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Verbiškių filialui

Prozos suaugusiesiems knygų komplektas paskirtas: 

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Levaniškių filialui

Publicistikos ir dokumentikos kategorijos knygų komplektas paskirtas:

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Inturkės filialui.

Verified by MonsterInsights