2019 metų projektai

Molėtų rajono literatūriniai tiltai

Ketvirtus metus besitęsiantis projektas „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ iš naujo nusidriekė per Molėtų rajoną – Bijutiškį, Alantą, Balninkus, Mindūnus, Inturkę, Joniškį, Suginčius, Dapkūniškius. Projekto dalyviai, vedini Literatūrinių tiltų herojų – krašto literatūros asmenybių ar jų amžininkų, istorikų, literatūros, dailės, keramikos aistruolių, savo įspūdžius bei jausmus galėjo nupiešti, išlipdyti ar išpasakoti su kartu keliavusiais. Projekte dalyvavo visų rajono seniūnijų bendruomenių nariai, kurie kartu kūrė, bendravo, dalinosi patirtimi. Kūrybos darbai (tapybos tušu, keramikos dirbinių, fotografijų) eksponuojami parodose. Sukurtas/pristatytas literatūrinis audiogidas – pasivaikščiojimas po buvusio Girsteitiškio (Molėtų r.) dvaro vietas per Vasario 16-osios Nepriklausomybės signataro Jono Vileišio dukros  Ritos Vileišytės-Bagdonienės prisiminimus ir poeto Antano Rimvydo Kalvelio jubiliejinė (80 metų) kūrybos knyga.

Projektą dalinai rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Knygų koncertai Molėtų bibliotekoje

Projektas tęsė jau antrus metus viešojoje bibliotekoje vykstančių skaitymo skatinimo renginių – Knygų koncertų – ciklą. Knygų koncertai yra jaukus kamerinis renginys vykstantis bibliotekos Abonemente, tarp knygų. Bibliotekos svečiai jaunimo mėgstami muzikantai kalbasi su susirinkusiais apie knygas, kurios jiems padarė įtaką, ir šiek tiek pagroja akustiškai. Knygų koncertų tikslas – skatinti pokalbį apie knygas ir skaitymo patirtį, kartu tyrinėti, kaip knygos, ypač perskaitytos ankstyvoje jaunystėje, formuoja kuriantį žmogų, atskleisti knygų ir malonumo, knygų ir džiaugsmo ryšį. Organizuoti koncertus padeda bibliotekos savanoriai.

Projektą dalinai rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Verified by MonsterInsights