2020 metų projektai

„Lobiai be burtų“ Aukštaitijai – su Molinuke“

Tai tęstinis projektas, kaip  2017 metais parengtos  ir išleistos knygos „Lobiai be burtų“, iliustruotos Molėtų menų mokyklos mokinių kūryba, tąsa. Projektas įvairiomis veiklomis siekė skatinti vaikų skaitymo idėją, ugdyti pilietiškumą, lavinti mąstymą ir kūrybą. Molinukės kelionėse padėjo ne tik  menininkai, kurie įvairių meno priemonių pagalba vaikus skatino pažvelgti į literatūrą kitaip: knygų pasaulį padarys spalvotą, skambantį ir judrų, bet ir kultūros paveldo žinovai. Projekto vykdymo metu vaikai ir jaunimas buvo įtraukti į aktyvų kūrybinį procesą, kuris vyko naudojant patrauklias ir inovatyvias formas. Atsiskleidė vaikų kūrybiniai gebėjimai, padidėjo motyvacija skaityti, į edukacines veiklas įtraukti vaikai iš Molėtų, Utenos, Zarasų, Ignalinos ir Visagino rajonų. Dauguma projekto dalyvių buvo Dienos centrų lankytojai, kuriems dalyvavimas kūrybiniuose renginiuose buvo nedažnas ir netikėtas, bet labai malonus.

Projektą dalinai rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Tarptautinė rašytojų rezidencijų programa „Parašyta Molėtų krašte“ (angl. International writer’s residency programa “Writing@Molėtai”)

Pradėta įgyvendinti tarptautinė rašytojų rezidencijų Molėtų krašte programa. Sulaukta paraiškų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Švedijos ir Nyderlandų. Pakviesti skirtingų žanrų ir patirties autoriai bendravo su vietos kūrėjais ir skaitytojais, atrado naujų temų ir idėjų. Pagyvintas kultūrinis Molėtų krašto gyvenimas. Molėtų rajono vietovių vardai, istorija ir šiandiena atsirado reziduojančių autorių tekstuose. Užmegzti ryšiai, sutarta dėl būsimų bendrų literatūrinių ir skaitymo skatinimo projektų.

Projektą dalinai rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Projektas „Informacijos keliu – į sveiką gyvenimą“.

Projekto tikslas: suteikti žinių ir galimybių esant brandaus ir vyresnio amžiaus išmokti padėti sau reguliuojant fizinį ir sportinį krūvį bei mokantis sveikos gyvensenos.

Projektas finansuotas Molėtų rajono savivaldybės specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis.

Verified by MonsterInsights