Bibliotekoje – unikalūs vaizdai iš Alantos valsčiaus

Molėtų viešojoje bibliotekoje atidaryta nauja paroda. Joje publikuojamos senos, beveik prieš aštuoniasdešimt metų profesoriaus Igno Končio darytos fotografijos, kuriose užfiksuoti Alantos valsčiaus kaimai bei jų gyventojai. Tarpukariu šis valsčius buvo vienas didžiausių Utenos apskrities valsčių.

Šios fotografijos tokio tipo parodoje yra publikuojamos pirmą kartą. 1934 metais vykusios ekspedicijos metu I. Končius užfiksavo vaizdus iš Trumponių, Kaniūkų, Kalvių, Šunakojų, Mokylių (seniau – Makylių I), Viktoriškio, Pabarų, Janonių, Jaruliškio kaimų. Iki mūsų dienų išliko daugiau kaip 200 fotografijų, kuriose matomos senovinės sodybos, trobesiai, padargai, žmonės. Šiuo metu originalios nuotraukos yra saugomos Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose.

Ši paroda turėtų būti itin įdomi Molėtų, o ypač Alantos krašto gyventojams bei visiems besidomintiems kraštotyra: senoviniu gyvenimo būdu, kaimo urbanistika, architektūra ir menu, žmonių darbo įrankiais, drabužiais.

Parodos sudarytojas – istorikas Gintautas Šeikis. Įžanginio parodos teksto autorė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja Elvyda Lazauskaitė. Parodą maketavo Indrė Satkūnienė.

Molėtų rajono literatų brolijos projektas „Kūrybinis sambūris“, finansuotas pagal Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo programą.