Molėtų viešoji biblioteka – pasakojimo meno skleidėja

PAVB nuotr.

Paskutinę pavasario dieną Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko baigiamoji tarptautinio projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ konferencija. Renginyje lankėsi viso projekto metu vykdytose veiklose dalyvavusios Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojos Janina Vyšniauskienė ir Ona Cesiulienė. Šio projekto, vykdyto kartu su Norvegijos ir Švedijos partneriais, tikslas – bibliotekų, puoselėjančių pasakojimo meną, tinklo sukūrimas. Projekto veiklos ir rezultatai aptarti tarptautinėje baigiamojoje konferencijoje.

Pasakojimo meno pradžia – neatmenami laikai, kai žmonės informaciją vieni kitiems perduodavo žodžiu. Tai sena tradicija, kuri šiandien jau gerokai primiršta. Specialistai, ypač Šiaurės šalyse, siekia atgaivinti šią tradicija šiandininėje visuomenėje, pritaikant ją dabarties žmogui. Toks siekis lemia ne tik tradicijos išsaugojimo naudą, bet ir lavina tokias žmonių savybes kaip fantazija, kūrybiškumas, iškalba, nekalbinė išraiška.

Projekto metu bibliotekose buvo sukurtos 5 naujos edukacijos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Bitė ir aš“, „Pasaka apie stebuklingą teptuką“, „Akmenų sriuba“, „(Ne)vienas“. Visose jose pagrindinė priemonė yra garsinis pasakojimas, kurį papildo visų šešių pojūčių įtraukimas (regėjimas, lytėjimas, uoslė ir kt.). Edukacijų dalyviai yra ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs pasakojimo kūrėjai. Molėtų viešojoje bibliotekoje vyksta edukacija „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, o Inturkės bibliotekoje – „Akmenų sriuba“.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights