Paminėtos Vilhemo Haufo 220-osios gimimo metinės

Tamsiais žiemos vakarais bibliotekoje įprastai vyksta skaitymai, tokius vakarus nors šiek tiek prašviesinantys ir sutrumpinantys.

Lapkričio 30 d. Vaikų literatūros skaitykloje buvo minimos 220-osios mokytojo ir rašytojo Vilhelmo Haufo gimimo metinės. Bibliotekininkė Janina pasakojo apie šio autoriaus pasakas ir jas skaitė.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights