Arthur Schopenhauer. Pasaulis kaip valia ir vaizdinys

Virtuali filosofijos skaitykla tęsiama su A. Schopenhauer mintimis. Šį kartą aptarsime skaitytą ištrauką iš Schopenhauer veikalo Pasaulis kaip valia ir vaizdinys.

Vokiečių filosofo Arturo Schopenhauerio (1788-1860) kūrinys Pasaulis kaip valia ir vaizdinys svarbus ir įdomus daugeliu aspektų. Tačiau bene svarbiausia mintis yra ta, kad autorius išryškina subjekto, jo valios svarbą. Apie tai byloja ir knygos pavadinimas. Lapkričio 6 d. Filosofijos skaitykloje kviečiame pasikalbėti apie idėjas, kurias autorius iškėlė nedideliame skyriuje apie muziką. Aptaręs įvairius menus, Schopenhaueris mėgina nusakyti muzikos svarbą. Pasak filosofo, muzika yra grynoji valia. Ji nėra tarpininkas tarp vaizdinio ir išraiškos, ji nėra ir sąvoka. Muzika išreiškia gryną nuotaiką, emociją ar jausmą. Taigi, muzika, kaip ir pasaulis, yra Valia. „Nenusakomas bet kokios muzikos intymumas, tai, kieno dėka ji praslenka pro mus kaip gimtasis, tačiau amžinai tolimas rojus, toks suprantamas ir kartu toks nepaaiškinamas, pagrįstas tuo, kad ji perteikia visus mūsų vidinės esmės judesius, tačiau visiškai juos atitraukdama nuo tikrovės ir jos kančių. Ir jai būdingas rimtumas, iš jos tiesioginės terpės pašalinantis visa, kas juokinga, irgi aiškintinas tuo, kad jos objektas yra ne vaizdinys, vien tik kurio atžvilgiu ir įmanoma iliuzija arba juokingumas. Jos betarpiškas objektas yra valia, o valia savo esme yra pats rimčiausias dalykas, tai, nuo ko priklauso viskas.“

Diskusija vyks lapkričio 6 d.  18 val. Zoom platformoje.

Kviečiame visus susidomėjusius prisijungti prie Virtualios filosofijos skaityklos, kuri yra nemokama, neįpareigojanti (kiekvienas dalyvis pasirenka pats, ar jis nori aktyviai dalyvauti diskusijoje, ar nori pasiklausyti kitų), bet neabejotinai praturtinanti ir skatinanti pamąstyti apie įvairius dalykus, procesus ir reiškinius kitu kampu.

Registracija į skaityklą: skaityklamoletai@gmail.com

Užsiregistravę gausite savaitės tekstą ir nuorodą pirmadienio prisijungimams.

Projektą „Virtuali filosofijos skaitykla“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai: Molėtų gimnazija, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Rokiškio r. sav. Jono Keliuočio viešoji biblioteka, Zarasų r. sav. viešoji biblioteka, Molėtų rajono savivaldybė.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights