Alma Šlamaitė pristatė ketvirtąją knygą: šį kartą apie šviesuolį kraštietį Leoną Rinkūną

Kraštietė Alma Šlamaitė papildo knygų apie Molėtų krašto šviesuolius rinkinį dar vienu leidiniu – „Molėtų krašto šviesuoliai, Baltadvario sūnus – Lietuvos inžinierius“. Tai unikalūs, Molėtų krašte gimusios autorės, pasakojimai apie gimtosios vietos šviesuolius, jų istorijas. 

Pirmosios dvi kraštietės knygos pristatė įvairius įžymius Molėtų krašto žmones. Kiekvienas skyrelis – atskiras pasakojimas apie reikšmingą to krašto asmenybę. Antrojoje knygoje atskleistos tokios asmenybės kaip, palaimintasis Mykolas Giedraitis, Lietuvos sveikatos apsaugos patriarchas Jurgis Alekna ir kino patriarchas Stasys Vainalavičius, Aluntos mylėtojas Kazimieras Girnius, tarpukario Lietuvos mokytojas Pranas Karalius, skautininkas Stasys Jakštas, kraštotyrininkas Eugenijus Danilevičius ir kiti. Trečioji knyga skirta lietuvybės skleidėjui ir puoselėtojui, advokatui Antanui Juknevičiui.

Sausio 26 d. Molėtų viešojoje bibliotekoje gydytoja, knygos autorė Alma Šlamaitė kartu su Vilniaus molėtiškių draugijos pirmininku Viliumi Maslausku pristatė ketvirtąją knygą. Naujoji knyga pristato šviesuolį Leoną Rinkūną, gimusį (1926 m. kovo 7 d.) ir užaugusį Giedraičių tėvonijoje Baltadvaryje (dabar – Molėtų rajonas, Videniškių seniūnija).

Leonas Rinkūnas galėjo džiaugtis pasiekimais daugelyje sričių, parašė keliolika knygų, tarp jų – ir apie savo gimtąjį kraštą, jo istoriją bei žmones, kūrė eilėraščius. „Mūsų kraštietis Leonas Rinkūnas – inžinierius, statybininkas-hidrotechnikas, socialinių mokslų daktaras, paskelbęs 52 publikacijas hidrotechnikos statybos, hidroenergetikos plėtros, vandens išteklių kompleksinio naudojimo ir apsaugos temomis. Lietuvos energetikos veteranas, ilgus metus dirbęs ir eiliniu sovietinių planavimo įstaigų darbuotoju, ir įvairių sektorių vadovu. Jo asmeninis indėlis rengiant pasiūlymus dėl elektrinių ir magistralinių elektros tinklų statybos iš tiesų didelis. Būtent Leonas Rinkūnas rado vietą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statybai. Ir paliko Lietuvos energetikos žemėlapyje 25 žymes, kaip pats jas vadino.“ (Molėtų krašto šviesuoliai, Baltadvario sūnus – Lietuvos inžinierius, 2023, 5).

Knygoje aprėpiami Leono Rinkūno gyvenimo pasiekimai, vaikystė, karjera, Rinkūnų šeimos likimas sovietų ir vokiečių okupacijos metais, mokslinė veikla. Knyga papildyta nuotraukomis, dokumentais, Leono Rinkūno eilėraščiais.

Po knygos pristatymo atvykę skaitytojai turėjo progą pabendrauti su Alma Šlamaite, Viliumi Maslausku, įsigyti knygą. Alma Šlamaitė taip padovanojo knygą Molėtų viešajai bibliotekai, tad, visus besidominčius Molėtų krašto šviesuoliais, kviečiame užsukti į kraštotyros skyrių.

Algimanto Pečiukaičio nuotraukos.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija

Verified by MonsterInsights