Knygnešio diena Dubingiuose

Knygnešiai, spaudos gabentojai iš užsienio ir jos platintojai per 1864–1904 lietuvių spaudos draudimą. Knygnešių veiklą skatino Didžiosios Lietuvos lietuvių poreikis skaityti gimtąja kalba (19 a. viduryje ja skaitė iki trečdalio, amžiaus pabaigoje – apie pusę lietuvių). Buvo gabenama Mažojoje Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose išleista spauda.

Kovo 15 d. Dubingių bibliotekininkė lankėsi pas skaitytojus. Tiek šviesos, gėrio, gerų emocijų gavau iš žmonių. Su aplankytais žmonėmis vyko pokalbiai apie knygas, apie kasdienį gyvenimą. Lankydamasi pas Janiną, radau buvusios Dubingių mokyklos direktorės Pranės Kuorienės austą ir Janinai padovanotą juostelę – skirtuką, pas Pranutę gražių senovinių lovatiesių, pas Vladą daug knygų, apie kurias ji kalbėtų ir kalbėtų, pas Valentiną gražiai suformuotas tujas, pas šviesuolę Elenutę daug kalbėjomės apie praeitį, nes kai buvau vaikas gyvenome artimoje kaimynystėje. Nuostabūs tie žmonės su savo išmintimi ir požiūriu į gyvenimą. Ilgų jiems gyvenimo metų ir tegu knyga neišnyksta nuo jų stalo.

Labai noriu padėkoti savo knygnešėms: Veronikai Lazarevičienei, Marytei Gudėnienei, Zitai Ilgevičienei už jų bendradarbiavimą su biblioteka ir geranorišką savanorystę nešant knygas ir XXI amžiuje. Ačiū visiems.

Vanda Vaikutienė

Verified by MonsterInsights