Naujienos


2018-09-17

Literatūriniai Videniškiai

Literatūrinė-edukacinė kelionė „Skaitome Videniškių istoriją" molėtiškius kvietė pasivaikščioti po Videniškių miestelį, kurio statiniai: vienuolynas, šv. Lauryno bažnyčia ir Baltadvario pilis, liudija Videniškius buvus svarbiu kultūros ir dvasinio gyvenimo centru. Ši išvyka – viena iš viešosios bibliotekos projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai" veiklų, skatinančių gyvai išvysti literatūrinį krašto paveldą bei įspūdžius įamžinti, išreikšti kūrybiniuose darbuose. Taigi, kelionės metu miestelio svečiai per miestelio istoriją, architektūrinius paminklus, vienuolyno muziejaus eksponatus pirmiausia supažino su Videniškių krašto kultūros ir literatūros asmenybėmis: iškiliais LDK Giedraičių giminės atstovais, kunigu Mykolu Olševskiu, Videniškiuose sudėliojusiu pamokslų rinkinį „Broma, atverta ing viečnastį", ir čia gimusiu bei užaugusiu rašytoju, aktoriumi Alvydu Šlepiku.

Išreikšti savo įspūdžius ir į šį kraštą pažvelgti kitaip keliautojams padėjo Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė Audreolė Pažereckaitė-Pivorė ir muziejininkė, menotyrininkė Virginija Bareikienė.

Pasak Virginijos – vienos iš šios kelionės dalyvių: „Baltadvario pilis mažai primena pilį, bet saulė ir istorija šiandien nutiesė šviesų tiltelį ir iki jos. Kol gyvuoja legendos, pasakotos šalia sėdėjusios pakeleivės, tol viskas susieta nematoma atminties jungtimi. Vieno miestelio ir visos tautos". Šią kelionę ji pavadino „balta patirtimi". Linkime dar daug įdomių patirčių mūsų turtingo krašto palikime.

Nijolė Stančikienė

2018-09-20

Projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“ kelionė tęsėsi

Projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai" pažintinė kelionė šį kartą tęsėsi Alantos krašte, turtingame literatūriniais lobiais, tokiais kaip rašytojas, archeologas, mokytojas Petras Tarasenka, varpininkas, daktaras Jonas Gaidys – Gaidamavičius, poetas, vertėjas Valerijonas Ažukalnis (Zagurskis), poetas Vytautas Skripka ar publicistas Vladislovas Telksnys.

Skaityti daugiau

2018-09-11

Molėtų biblioteką saugos katės

„Dėl katės galiu bet ką padaryti", – sako mokytoja Julė Kavalnienė, Molėtų bibliotekos Informacijos skaitykloje pristatydama gausią katinų kolekciją. Joje – pora šimtų eksponatų iš molio, stiklo, šilko, plastiko, odos, popieriaus ir kitų medžiagų, kiekvienas su savo istorija. Kolekcijos pradžia – 1999 m., nuo to laiko J. Kavalnienės, švelniai visų vadinamos Julyte, artimieji, draugai ir mokiniai gerai žino, kokia dovana ją labiausiai pradžiugins. Yra iš tolimų kraštų atvykusių kačių, yra ir tų, kurias galima sutikti tik Molėtuose.

Skaityti daugiau

2018-09-11

Molėtų rajono skaitytojai įveikė „Skaitymo iššūkį“

Praėjusiais metais pradėtas organizuoti vasaros „Skaitymo iššūkis" vyko ir šiais metais. Birželio 1 – rugpjūčio 31 dienomis visos Lietuvos bibliotekų lankytojai buvo kviečiami įveikti penkias skaitymo užduotis ir perskaityti draugo rekomenduotą knygą, knygą, parašytą skaitytojo gimimo metais, knygą apie Lietuvą, apie atostogas ir knygą, kurios pavadinime minima profesija.

Skaityti daugiau

2018-09-07

Priešpiečiai ant žolės, arba viešnagė Kraujalių kieme

Turėti giminėje kunigą – visais laikais buvo didelė garbė, o jei tas dėdė kunigas dar ir profesorius, lietuvybės šauklys ir jos puoselėtojas, tai garbė ir visai Lietuvai. Molėtų kraštas turi ne vieną tokį šauklį, bet rugsėjo pirmąjį ketvirtadienį Molėtų viešosios bibliotekos bičiuliai ir projekto „Molėtų rajono literatūriniai tiltai" dalyviai bei rengėjai lankėsi Žagarų kaime – kunigo. prof. Petro Kraujalio gimtinėje. Anot projekto sumanytojos Molėtų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Nijolės Stančikienės, pirmiausia buvo sugalvotas interaktyvus literatūrinių tiltų žemėlapis, o dabar tomis kūrėjų vietomis numatyta pakeliauti ir apsilankant gyvai.

Skaityti daugiau

2018-08-27

Ačiū tarė ir Molinukė

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Stirniuose vyko Mindūnų krašto šventė „Ačiū Lietuvai...", prasidėjusi Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidais. Iš bažnyčios žmonės būrėsi linksmam pasibuvimui kartu su bendruomene, rajono politikais, svečiais ir, žinoma, su monsinjoru Kęstučiu Kazlausku. Tarp šventės dalyvių buvo ir Molėtų viešosios bibliotekos Molinukė (Janina Vyšniauskienė), pasikvietusi į pagalbą dvi bibliotekininkes – Janiną Nariūnienę ir Daivą Gaivelienę.

Skaityti daugiau

2018-08-16

„Lįsk vabalo blauzdon!“

„Po šimts gegučių!", „papūsk dyglei į rankovę!", „kad tave zuikis subadytų!" – tai švelnūs lietuviški keiksnojimai, sudėti į knygelę „Lįsk vabalo blauzdon!".

Skaityti daugiau

2018-08-16

Molėtuose – dar viena lauko bibliotekėlė

Prieš dvejus metus molėtiškiams pirmą kartą buvo pristatyta lauko bibliotekėlės koncepcija. Tuomet Molėtų viešosios bibliotekos iniciatyva bibliotekėlė buvo įkurta paplūdimyje prie Pastovio ežero.

Skaityti daugiau

2018-08-10

Bibliotekoje atidaryta Algimanto Pečiukaičio fotoparoda

Vieną iš daugelio karštų šios vasaros popiečių Molėtų viešoji biblioteka kvietė atostogų nuotaikomis nusiteikusius molėtiškius. Jie čia rinkosi pasveikinti jau keletą metų Molėtų krašte gyvenančio ir kuriančio fotografo Algimanto Pečiukaičio, kuris bibliotekoje pristatė savo pirmąją personalinę fotografijų parodą Molėtuose. Kaip džiaugdamasis nustebo pats autorius, bibliotekos erdvėse eksponuojami jo darbai atrodo visai kitaip, tarsi būtų ne jo paties.

Skaityti daugiau

2018-07-23

Bibliotekoje - paroda apie JAV lietuvių bendruomenę

Kviečiame apsilankyti JAV Lietuvių bandruomenės veiklą pristatančioje parodoje! Ji veiks Molėtų viešosios bibliotekos Informacijos skaitykloje iki rugpjūčio 17 d.