Molėtų bibliotekos Filosofijos skaitykla #32

Filosofijos skaityklos skelbimas KADA: rugsėjo 23 d., ketvirtadienį, 18:00

KAS: Molėtų bibliotekos Filosofijos skaitykla

KUR: Zoom’e. Norite gauti skaitinius kas savaitę ir dalyvauti — parašykite audra.girijote@gmail.com

Šią savaitę skaityklą kuruoja filosofė dr.Lina Vidauskytė. Skaitome literatūros kritiko, filosofo George’o Steinerio knygą “Tikrosios esatys. Ar mūsų kalbėjime kas nors glūdi?” (1989, Aidai).
Yra ribos, kaip greitai žmogus gali bėgti, kiek metų gyventi, kiek miegoti. Beveik viskam, ką darome, yra riba, kurios neperžengsi.
Bet pasakyti galime bet ką.
Ir kas tada atsitinka?
Filosofijos skaitykloje kviečiame dalyvauti visus norinčius. Amžius, išsilavinimas ir gyvenamoji vieta nesvarbu. Susitinkame kartą per savaitę virtualiai, susitikimas trunka valandą.
Tai nėra akademinės filosofijos studijos. Filosofija mums rūpi kaip gyvenimo praktika. Skaitykloje galima dalyvauti ir raštu.
Molėtų bibliotekos Filosofijos skaityklą remia Lietuvos kultūros taryba.