2011 metų projektinė veikla

Europos diena Molėtų rajone.

2011 metais Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo Europos dienos paminėjimo renginį (akciją-šventę) „Savanorystė Molėtuose”, kurios metu visiems rajono bendruomenės nariams buvo suteikta galimybė realizuoti save ne tik profesinėje bet ir asmeninėje erdvėje.

Rajono bibliotekininkai ir bendruomenių lyderiai teoriškai susipažino su savanorystės samprata, formomis, patys aktyviai įsijungė į savanorystės veiklas, skatino kitus bendruomenės narius nuveikti kažką gero gražaus visuomenės labui, įgyti naujų įgūdžių, kurti pilietiškumo ir savanoriškos veiklos tradicijos rajone.

Balandžio 15d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Elena Urbonienė Molėtų rajono viešojoje bibliotekoje pristatė savanorystės metus Lietuvoje.

2011 metų balandžio 11 d.- gegužės 9 d. savanorių kūrybos dirbtuvės Dubingių, Joniškio, Mindūnų, Skudutiškio, Dapkūniškių, Inturkės ir Levaniškių kaimo bibliotekose. Vyko mokymai ir praktiniai užsiėmimai, kuriuose buvo mokoma įvairių meno ir tautodailės darbų kūrimo paslapčių, kalbama apie savanorystę, jos reikšmę vietos bendruomenių gyvenime, savanoriškos veiklos organizavimą, savanorių pritraukimą.

Gegužės 7 d. Molėtų rajono viešoji biblioteka kartu su partneriais pakvietė miesto bendruomenę dalyvauti Gatvės muzikos dienos šventėje, kur įvairiose miesto erdvėse skambėjo muzika, dainos. Molėtiškiai domėjosi informaciniais leidiniais apie Europos Sąjungą, kurie buvo dalijami visiems, norintiems susipažinti su Europos Sąjungos struktūromis ir veikla. Molėtų miesto aikštėje organizuota savanorių kūrybos darbų paroda-mugė. Prie Molėtų kultūros centro ir miesto aikštėje vyko viktorina Apie Europos Sąjungą, rajono jaunimo muzikos grupių ir liaudies muzikantų pasirodymai.

Įdomiu šventės akcentu tapo „Molmoto” klubo baikerių paradas. Griausmingas būrys motociklų, praūžęs miesto gatvėmis, pagrindinį pasirodymą surengė miesto aikštėje.

Gegužės 9 d. Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 24 kaimo bibliotekose vyko bendruomenės savanorių pagerbimo šventės.

Projektas „Pamilti literatūrą – pamilti gyvenimą” tęsiasi kaimo bendruomenėse.

2009 metais prasidėjęs projektas „Pamilti literatūrą- pamilti gyvenimą” buvo skirtas kalbėti apie vertingą lietuvių literatūrą ir knygas, organizuojant įvairias priemones bendruomenės grupėms (asociacijoms), susibūrusioms pagal tam tikrą interesą.

2011 metų projekto savitumas tas, kad projektas buvo skirtas kaimo bendruomenių nariams, susibūrusiems į kaimo bendruomenių centrus ir glaudžiai bendradarbiaujantiems su kaimo bibliotekomis, kurios siekia kurti palankesnes sąlygas ir teigiamą aplinką visuomenės edukacijai ir informavimui apie skaitymą.

Projekto vykdymo metu (spalio- gruodžio mėnesiais), dalyvaudami pokalbiuose, diskusijose ir kituose renginiuose, rajono 4 seniūnijų žmonės susipažino su Lietuvos ir rajono literatūriniu paveldu, naujausia lietuvių literatūra, patys pamėgino išreikšti savo mintis, o kai kam susitikimas (gal ir pirmas) su žymiu poetu ar publicistu tapo pirmu žingsniu, keičiant požiūrį į knygas ir skaitymą, kaip savišvietos ir laisvalaikio praleidimo priemonę.

Spalio 18 d. Inturkės kaimo bendruomenė dalyvavo susitikime su poetais Vytautu Kaziela, Petru Panavu ir Regina Katinaite-Lumpickiene.

Spalio 26 d. aktorė, knygų autorė Doloresa Kazragytė bendravo su Alantos ir Dapkūniškų kaimo bendruomenių nariais.

Lapkričio 14 d. literatė Laima Pacevičienė organizavo pokalbį apie literatūrą ir knygas „Nepraraskime gyvenimo skonio…” ir skaitė savo naujausias humoreskas Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekoje.

Lapkričio 25 d. literatas bardas K. Jakutis su savo grupe atliko literatūrinę- muzikinę programą „Aukštaitijos dangui” Molėtų kultūros centre.

Gruodžio 9 d. Molėtų rajono literatų brolijos pirmininkė Danutė Urbonavičienė organizavo literatūrinę- kūrybinę popietę „Sielos proveržiai” Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dubingių kaimo bibliotekoje.

Projektą remė: Kultūros rėmimo fondas, Molėtų rajono savivaldybė.