Veikla

    

Veiklos ataskaitos

Veiklos ataskaitos

2018 m. Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos planas 2018 m. Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus veiklos vertinimo išvada 2017 metų Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tekstinė ataskaita

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.pdf Klubo JUDRA viešųjų pirkimų taisyklės.pdf   Bibliotekos 2016 m. planuojamų pirkimų planas (pdf) Bibliotekos 2015 m. planuojamų pirkimų planas (pdf) Bibliotekos 2014 m. planuojamų pirkimų...

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas mėnesinis  darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) 1.       Direktorius 941 2.       Direktoriaus pavaduotojas 848 5.       Finansininkas 729 6.       Skyrių vedėjai 712 7.       Vyriausiasis bibliotekininkas 632 8.       Vyresnysis bibliotekininkas 583 9.      ...

TEISINĖ INFORMACIJA

TEISINĖ INFORMACIJA

Naudojimosi biblioteka taisyklės Bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Asmens duomenų saugojimo politika Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Apie mus

Apie mus

Bibliotekos vizija • Moderni, saugi, kūrybiška, harmoningos ir jaukios aplinkos viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų dokumentų ir šaltinių, bet ir prie nacionalinių bei pasaulio...

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, bei dėl Molėtų rajono...

Metinės finansinės ataskaitos

Metinės finansinės ataskaitos

2016 m. metinės finansinės ataskaitos 2015 m. metinės finansinės ataskaitos 2015 m. III ketvirčio ataskaitos 2014 m. metinės finansinės ataskaitos