Kalvelis Antanas Rimvydas, aktorius, režisierius

Gimiau 1939 05 01 Panemunėlyje, Rokiškio rajone, mokytojų šeimoje.

Nuo 1945 metų rudens gyvenau Vilniuje. Baigęs Salomėjos Neries vidurinę mokyklą. 1957 metais įstojau į Lietuvos konservatorijos teatrinį fakultetą.

Pirmoji darbovietė – Radijo ir televizijos komitetas. Buvau diktoriumi, dalyvavau Televizijos teatro ir Radijo teatro spektakliuose.

Nuo 1967 metų dirbau aktoriumi Vilniaus Rusų dramos teatre. Aktyviai reiškiausi kaip skaitovas.

Nuo 1970 metų iki pat pensijos važinėjau po Lietuvą su valstybinės filharmonijos atlikėjais.

Bendradarbiavau su Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros propagandos biuru. Literatūriniuose vakaruose skaičiau lietuvių poetų ir prozininkų kūrybą.

[Vaidino filmuose: „Miškais ateina ruduo”, „Tas prakeiktas nuolankumas”. Epizoduose vaidino: „Diringas”, „Marius”, „Akmuo ant akmens“, – Nijolė Pereckienė.]

Išėjęs į pensiją apsigyvenau Molėtuose. Susidomėjau tapyba. Kasmet dalyvauju parodose-konkursuose Molėtų dailės galerijoje. [Rajono dailės ir fotografijos premijos parodos nominantas (1999, 2003, 2011, 2012, 2015 m.),– N. P.] Surengiau keletą personalinių parodų. [Personalines parodos: Didžiokų koplyčios galerijoje (2004 m.), Molėtų parapijos namų galerijoje (2006 m.), Molėtų dailės galerijoje (2014 m.), – N.P.]

Dalyvauju ir Molėtų bibliotekos, Molėtų „Žmonių su negalia” sąjungos renginiuose.

[Molėtų rajono savanoriškos veiklos nominantas (2016), – N.P.]

                                                                                        Antanas Rimvydas Kalvelis

2019 metais išleista aktoriaus Rimvydo Kalvelio eilėraščių knyga „Pro lapkričio rūką“.

2020 metais R. Kalveliui skirta „Molėtų rajono dailės ir fotografijos premijos“ paskatinamoji premija už pastelę.

Verified by MonsterInsights