Monthly Archive: vasario 2012

Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Jakštas Stasys, mokytojas, redaktorius, skautininkas, poetas.

Gimė 1906 10 25 Giedraičiuose. 1930 metais baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune,vėliau išklausė lituanistiką ir teisę VDU ir VU. Metus laiko dirbo Dubingiuose (Molėtų rajone). 1938 metais pradėjo dirbti švietimo ministerijoje. 1941 –...

Jakimavičius Viktoras, mokytojas.

Jakimavičius Viktoras, mokytojas.

Gimė 1939 02 28 Kazliškių kaime, Molėtų rajone. 1959 metais baigė Giedraičių vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1968 – 1982 metais dirbo Giedraičių vidurinėje mokykloje. 1983 – 1996 metais Antalieptės (Zarasų rajone) vidurinėje...

Aleksandra Ivonytė, literatė, tremtinė

Ivonytė Aleksandra, literatė, tremtinė.

Gimė 1920 09 07 Mitkenėlių kaime (Suginčių apyl.), Utenos apskrityje. 1949 03 25 ištremta į Sibirą. Ir tik 1958 11 15 grįžo į tėviškę. Aleksandra – viena Molėtų sąjūdžio lyderių, visų žadintoja ir gaivintoja....

Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Gobis Juozas, pedagogas, publicistas.

Gimė 1895 01 25 Matelėnuose, Joniškio valsčiuje. Mokėsi Vilniuje. Savarankiškai mokėsi psichologijos, filosofijos ir literatūros. 1919 – 31 metais mokytojavo Linkuvoje, Rokiškyje, Ukmergėje. Parengė ir išspausdino vadovėlių: „Trumpas visuomenės mokslo vadovėlis“, „Trumpas visuotinės istorijos...

Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Graužinis Kazimieras, Nepriklausomos Lietuvos diplomatas.

Gimė 1898 09 14 Martyniškiuose. 1919 metais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė karo aviacijos mokyklą. Nuo 1922 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, pasiuntinybių Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Latvijoje sekretorius. 1929-1932 metais buvo prezidento Antano...

Giedrytė Liongina, mokytoja, kraštotyrininkė.

Giedrytė Liongina, mokytoja, kraštotyrininkė.

Gimė 1936 04 10 Molėtų rajone, Dubingiuose. 1945 lankė Dubingių pradinę mokyklą. 1953-57 mokėsi Giedraičių vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus kultūros švietimo technikumą. 1960 metais pradėjo dirbti Dubingių vidurinėje mokykloje. 1963-69 studijavo Vilniaus universitete istorija....

Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Giedraitis Steponas Jonas, vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas, Teologijos daktaras.

Gimė 1730 02 02 Giedraičiuose. Studijavo teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje ir VU. Nuo 1755 Vilniaus kapitulos kanauninkas. 1763 paskirtas Uranapolito tituliniu vyskupu ir Baltarusijos vyskupu sufraganu, 1765 – Livonijos, 1778 – Žemaičių vyskupu. Daugiausia...

Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Giedraitis Mykolas, vienuolis, Dievo tarnas.

Gimė apie 1425 Giedraičiuose. Kilęs iš Kunigaikščių Giedraičių. Nuo vaikystės silpnos sveikatos, luošas. Į atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje įstojo 15a. šeštame dešimtmetyje. Noviciatą baigė ir amžinuosius įžadus davė Krokuvoje. Studijavo Krokuvos universitete ir įgijo...

Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Giedraitis Merkelis, vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas.

Gimė apie 1536 metus. Kunigaikščių Giedraičių giminės. Mato Giedraičio sūnus. Studijavo protestantiškuose universitetuose: 1550 Karaliaučiaus, 1560 Wittenbergo ir Tiubingeno, 1563 Leipcigo. Nuo 1572 Vilniaus vyskupijos kapitulos narys, nuo 1576 metų Žemaičių vyskupas. Tapo kontrrformacijos...

Giedraitis Matas, diplomatas.

Giedraitis Matas, diplomatas.

Gimė tarp 1480-90 metų Giedraičiuose. Plėtojo senelio ir tėvo Baltramiejaus Vaitkevičiaus Giedraičio 15a. pabaigoje pradėtą Giedraičių giminės Videniškių šaką. 1507 ir 1544-60 metais minimas kaip Maišiagalos ir Kernavės seniūnas. Buvo artimas Bonos Sforzos dvarui....